Life of a Reverted Muslim

"O believers enter into Islam completely and do not follow the footsteps of Shaitan, surely he is your clear-cut enemy. If you falter after receiving the clear-cut message, then keep in mind that Allah is Mighty, Wise. Are they waiting for Allah to come down to them in the shadow of clouds, along with the angels, and make His decision known? Ultimately all matters will be presented to Allah for decision"
(Surah Al-Baqara, Ayah 208-210)


Thursday, August 22, 2013

Percaya Pada Khatamun Nubuwwah Adalah Syirik
Panel Kajian Aqidah kali ke-45/2012 telah memutuskan bahawa kepercayaan terhadap "Khatamun Nubuwwah" dengan gambar rajah tertentu, tulisan tertentu dan khasiat tertentu adalah tidak mempunyai sebarang asas daripada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kepercayaan terhadap "Khatamun Nubuwwah" seperti yang dinyatakan adalah perbuatan khurafat dan bid'ah munkarah serta boleh membawa kepada syirik. 

Imam al-Zurqani menjelaskan, “Syaikh al-Islam al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fath al-Bari, apa yang warid bahawa khatam itu seperti kesan berbekam…atau termaktub di atasnya “Muhammad Rasulullah” sebagaimana dalam Tarikh al-Hakim dan lainnya atau perkataan “berjalanlah sesungguhnya engkau dibantu” sebagaimana dalam al-Nawadir, tiada satu pun yang sabit bahkan sesetengahnya batil (palsu) dan sesetengahnya dha’if”. (Syarh al-Zurqani ‘ala al-Mawahib al-Ladunniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyyah 1996:1/293.)

Al-Marhum Syeikh Atiyyah Saqr, bekas Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar pula mengatakan: “Khatam al-Nubuwwah memang tersebut dalam hadith-hadith sahih yang diriwayat oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ia merupakan seketul daging yang tumbuh di atasnya beberapa helai rambut di antara dua bahu Nabi SAW...dan telah sampai riwayat-riwayat lain tentang sifat tanda ini, antaranya ada yang palsu dan bohong, antaranya juga ada yang dha’if dan tidak boleh dijadikan rujukan, antaranya juga yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi al-Hakim, dia bukan al-Tirmizi Sahib al-Sunan, bahawa termaktub pada batinnya “Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya” dan pada zahirnya “Hadapkan muka anda ke manapun, anda pasti diberi pertolongan”. Riwayat ini karut sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari. Dari sini dapat dimaklumi bahawa apa yang tersebar berkenaan bentuk tanda ini adalah tidak benar, dan apa yang dihubungkan dengannya juga tidak ada kebenarannya dalam agama ini” (Fatawa al-Azhar: 8/125)


Disalin dari post asal oleh Ustaz Aizam Mas'ud di laman Facebooknya. 

1 comment:

  1. somehow i feel it is more easier to live in Islam within the reverted Muslim than born-muslim community.

    ReplyDelete

Thanks for visiting my blog and take some time off to read and May it benefit everyone. Everything that is good come from Allah and for every shortcoming come from me. I appreciate all your criticism, suggestion and comment. No permission needed to share as all belong to Allah. Jazakallahu Khaira (May Allah Reward You with Good) for your time and comment....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...